CZSKEN

Pre uchádzačov

V rámci služieb pre uchádzačov Vám ponúkame riešenie konkrétnych problémov a potrieb súvisiacich s Vašou profesionálnou kariérou a pracovnými vzťahmi. Na tomto mieste môžete nájsť veľa zaujímavých informácií a odkazov, ktoré Vám pomôžu pri získaní pracovného miesta či pri riešení iných situácií vo Vašej kariére.

Ako hľadať zamestnanie

Cesty vedúce ku získaniu vhodného zamestnania sú v zásade štyri:

  • Inzercia voľných miest.
  • Vaše vlastné kontakty.
  • Využitie špecializovaných inštitúcií a personálnych agentúr.
  • Priame oslovenie zamestnávateľa.
Ako postupovať pri strate zamestnania

Stať sa nadbytočným alebo byť inak prepustení zo zamestnania je nočná mora, ktorá prenasleduje mnoho ľudí - najmä tých, ktorých to už v minulosti postihlo, alebo majú pocit, že by sa ich to mohlo v dohľadnej dobe týkať. Akokoľvek je strata zamestnania a nutnosť hľadať nové miesto nepríjemnou a psychicky náročnou situáciou, ktorú nie je radno podceňovať, rozhodne to neznamená koniec Vašej kariéry. Naopak.

Ako sa starať o svoj image

Osobný image je jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú postup v spoločnosti i uplatnenie mimo jej organizačný rámec. Usilovná a svedomitá práce, spoľahlivosť a včasné plnenie povinností samy o sebe nezaručujú úspešnú kariéru. Dobrá práca je to, za čo ste platení. Ako ďaleko to dotiahnete a ako úspešní budete, o tom rozhoduje tiež osobný image a to, ako viditeľní v organizácii budete. Zodpovední za svoju kariéru ste Vy, nie spoločnosť, v ktorej pracujete. Dynamická a úspešná spoločnosť umožní svojim zamestnancom prejaviť svoje schopnosti a nadanie. Je ale len Vás, ako konkrétne podmienky využijete.

Ďalšie články