CZSKEN
O nás
Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Sme pracovná agentúra a personálno-konzultačná spoločnosť zabezpečujúca sprostredkovanie dočasných aj stálych zamestnaní a brigád. Našim zákazníkom poskytujeme kvalitné služby v oblasti dočasného prideľovania pracovníkov aj výbery zamestnancov na nižšie a stredné pracovné pozície.

Ponúkame nasledujúce služby:

Dočasné zamestnanie a brigády

 • Pro-Temp Temporary, tj. vyhľadávanie na krátkodobé operatívne poskytovanie brigádnikov a zamestnancov formou agentúrneho zamestnávania – „dočasné pridelenie“). Túto formu spolupráce využívajú naši zákazníci predovšetkým pri nárazovej a časovo ohraničenej potrebe rýchleho navýšenia svojich kapacít (najmä sezónne práce v doprave, logistike a skladovaní, pri príprave a realizácii marketingových kampaní, prieskumov trhu, veľtrhov a konferencií, pri upratovacích prácach, ďalej napr. pri zmenách informačných systémov – zadávanie dát, podpora zákazníkov, a pod.). Aj táto služba znižuje náklady a zachováva maximálnu flexibilitu.
 • Pro-Temp Personnel Leasing, t.j. vyhľadávanie pre  stredne dlhé a dlhodobé poskytovanie zamestnancov formou agentúrneho zamestnávania – „dočasné pridelenie“. Personálny leasing poskytuje maximálnu flexibilitu v plánovaní pracovných síl (možnosť rýchlych zmien pomeru kmeňových a „dočasne pridelených“ zamestnancov), najmä pri zabezpečení väčších dočasných projektov, potreba rýchleho obsadenia väčšieho počtu pozícii (napr. otváranie novej pobočky či novej výrobnej linky), pri sezónne sa opakujúcich činnostiach alebo pri obdobných, strategicky vyšších potrebách pracovných síl. Variant tejto služby je možnosť prevzatia kmeňových zamestnancov zákazníka a ich následne „dočasné pridelenie“.

Pri využívaní služieb Pro-Temp Personnel Leasing a/alebo Pro-Temp Temporary taktiež získavate v závislosti na veľkosti konkrétnej zákazky:

 • Dedikovaného, stále rovnakého, Key Account Managera/konzultanta, čo zabezpečuje jednotnú komunikáciu aj prístup pri príprave a realizácii.
 • Koordinátora (prípadne tím koordinátorov, ktorý môže pracovať aj v zmenách podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a potrieb), ktorý zabezpečuje všetku komunikáciu s dočasne pridelenými zamestnancami aj riešenie všetkých personálnych, administratívnych aj pracovno-právnych otázok.
 • Prístup k online podpore skúsených personalistov - „Hot Line“.

Trvalý pracovný pomer

 • Pro-Temp Try & Hire, t.j. vyhľadávanie a poskytovanie zamestnancov k dôkladnému overeniu ich znalostí, schopností a zručností, prípadne zaškolenie, s následným nástupom vybraného zamestnanca do pracovného pomeru zo spoločností zákazníka. Toto riešenie poskytuje súčasne výhody dlhodobého pracovného vzťahu aj možnosť dôkladného overenia kvalifikačných predpokladov, znalostí a zručností pracovníka v reálnych situáciách na pozícii, o ktorú sa uchádza. Službu Pro-Temp Try & Hire je možné úspešne využívať najmä v prípadoch, keď o vytvorení príslušného trvalého pracovného miesta nie je ešte definitívne rozhodnuté, a v prípadoch, keď je síce už pracovné miesto vytvorené, ale nie je istota o vhodnosti príslušného kandidáta.
 • Pro-Temp Recruitment, t.j. vyhľadávanie, preverovanie a odporúčanie vhodných zamestnancov na rôzne typy pozícií, počnúc robotníckymi a asistentskými miestami, cez pozície referentov alebo špecialistov, až po nižší a stredný management. Prostredníctvom spolupráce s odbornými útvarmi našej materskej spoločnosti ponúkame tiež možnosť testovania kandidátov s využitím služieb DRILL® Assessment Center a DRILL Psychological Testing a získať tak naozaj hlboké informácie o vybraných kandidátoch ako z profesionálneho, tak aj osobnostného pohľadu.

Ponúkame kvalifikovaných aj nekvalifikovaných zamestnancov predovšetkým pre nasledujúce segmenty priemyslu a obchodu:

 • Výroba (automotive, chemická, elektrotechnická, potravinárska, nábytkárska, textilná, strojárenská, apod.).
 • Logistika, špedícia, distribúcia a skladovanie.
 • Sťahovacie služby.
 • Financie (najmä účtovné služby).
 • Marketing (prieskumy trhu, propagačné akcie).
 • Administratíva.
 • Stavebníctvo.
 • Zákaznícke a kontaktné centrá, call centrá a shared service centrá.
 • Maloobchod a veľkoobchod.
 • Hotelierstvo a turistický priemysel.
 • Zdravotníctvo.
 • Poľnohospodárstvo a lesnícky priemysel.
 • Bezpečnosť, ochrana majetku a osôb.

Medzi najčastejšie nami obsadzované pozície patria predovšetkým:

Práca vo výrobe

 • Montážne a manipulačné robotnícke práce.
 • Robotníci na výrobných linkách, robotníci výroby.
 • Operátori a obsluhy strojov a zariadení.
 • Zvárači, zámočníci, obrábači, apod.

Administratívne práce

 • Sekretárske a asistentské práce.
 • Recepčné služby.
 • Fakturácia.
 • Spracovanie pošty.

Veľtrhy  a výstavy

 • Roznášanie letákov a katalógov.
 • Prezentácia výrobkov a služieb.
 • Balenie propagačných materiálov a vzoriek.
 • Hostesky.
 • Obsluhy info-stánkov.

Skladové a manipulačné práce

 • Skladníci a pomocní skladníci.
 • Vodiči vysokozdvižných vozíkov.
 • Manipulačné práce.
 • Triediči, baliči, viazači.

Práca v obchode a v turistickom priemysle

 • Pokladníci.
 • Pracovník inventúry.
 • Pultový predaj.
 • Obsluha.
 • Umývanie riadu.
 • Chyžné.
 • Recepčný/á.
 • Čašníci a servírky.
 • Kuchár.
 • Tlmočnícke a prekladateľské služby.
 • Dopĺňanie tovaru.

Práca v call centrách, kontaktných centrách a centrách zdieľaných služieb, apod.

 • Telefónny operátor.
 • Telesales a telemarketing.
 • Zadávanie údajov do databázy.
 • Anketár.
 • Spracovatelia štatistík.

Sťahovanie a upratovanie práce

Bezpečnosť

 • Strážnik.
 • Pracovníci organizačných služieb.

Ve Slovenskej republike poskytuje spoločnosť Pro-Temp svoje služby na regionálnych pobočkách, na on-site pracoviskách u svojich klientov a taktiež prostredníctvom unikátneho mobilného pracoviska.