CZSKEN
Pre uchádzačov
Ako posielať motivačný list a CV elektronicky

Ako posielať motivačný list a CV elektronicky

Posielanie životopisov, motivačných listov i ďalších materiálov elektronicky je v súčasnej dobe nielen bežné a preferované, ale často krát i vyžadované. Uvedomte si, že keď personalista dostane na jednu pozíciu niekoľko desiatok životopisov, má s ich triedením, spracovaním a ukladaním v elektronickej podobe oveľa menej práce.

Úvodom považujeme za dôležité zdôrazniť, že by ste nemal žiadne materiály odosielať z e-mailovej schránky svojho súčasného zamestnávateľa, pretože by to mohlo byť právom hodnotené ako nedostatok lojality a používanie prostriedkov zamestnávateľa na súkromné účely). Ak si zakladáte súkromnú e-mailovú schránku, tak použite v jej názve svoje meno alebo jeho skratku.

Ak posielate elektronicky motivačný list s životopisom alebo dodatočne i iné vyžiadané materiály, tak nezabudnite nikdy vyplniť položku „Predmet“ („Subject“). Uveďte celý názov inzerovanej pozície a Vaše meno, a to bez diakritiky, teda bez mäkčeňov a dĺžňov. Niektoré servery (predovšetkým zahraničné, napr. Yahoo) môžu mať problém s českou diakritikou a k adresátovi dorazí nečitateľná zmes znakov.

Akým spôsobom najlepšie napísať motivačný list a životopis tu rozvádzať nebudeme – tieto rady nájdete v odkazoch: Ako správne napísať motivačný list, a Ako správne napísať životopis.

Materiály, ktoré prikladáte by mali byť vypracované v štandardnom formáte napr. MsWord. Ak chcete zachovať formát, tak odporúčame použiť formát Rtf.

Ak to nie je priamo vyžadované, tak neprikladajte k životopisu žiadne naskenované fotografie, kópie vysvedčení apod. Ak to naopak vyžadované je, tak použite opäť štandardný formát, napr. JPEG. Priložené súbory jasne a zreteľne pomenujte.

Pred odoslaním dokumentov sa kvalitným a aktuálnym antivírovým programom presvedčte, že neobsahujú víry. Ak totiž do zvolenej spoločnosti príde zavírovaný e-mail, tak bezpečnostné prvky informačného systému ho môžu odstrániť. V lepšom prípade adresáta len informujú, že taký mail dostal, a že je uložený niekde v karanténe.