CZSKEN
Pre uchádzačov
Ako hľadať zamestnanie

Ako hľadať zamestnanie

Cesty vedúce ku získaniu vhodného zamestnania sú v zásade štyri:

 • Inzercia voľných miest.
 • Vaše vlastné kontakty.
 • Využitie špecializovaných inštitúcií a personálnych agentúr.
 • Priame oslovenie zamestnávateľa.

Inzercia voľných miest

Hľadanie nového zamestnania začína pre väčšinu ľudí sledovaním inzerátov ponúkajúcich voľné miesta, i keď táto metóda nemusí byť vždy najefektívnejšia. Problémom obvykle je, že inzerátov ponúkajúcich voľné miesta je dostatok, ale len máloktoré zodpovedajú Vašej kvalifikácii a najmä Vášmu očakávaniu. Okrem toho, mnoho pozícii – najmä manažérskych, z dôvodu utajenia spoločnosti alebo špecializované agentúry neinzerujú vôbec. Každopádne, k hlavným zdrojom tejto inzercie patria:

 • Internet.
 • Veľké (celoštátne) denníky.
 • Regionálna a miestna tlač.
 • Rádio, TV a ďalšie média.

Internet

Inzercia na Internete je v súčasnej dobe najbežnejšia a najrozšírenejšia metóda ako pre špecializované personálne agentúry, tak i pre zamestnávateľov. Hľadanie voľných pozícii na Internete je pomerne jednoduché, špecializované servery ponúkajú rozsiahlu možnosť triedenia podľa odborov, špecializácií, vzdelania, praxe, regiónu a ďalších kritérií. Žiadať o prácu môžete obvykle elektronicky priamo z daného inzerátu.

Inzercia v celoštátnych denníkoch

Inzercia zamestnania vo veľkých denníkoch bola v minulosti veľmi bežná pre všetky organizácie. V poslednej dobe sa však jej význam znižuje, hlavne vzhľadom k masovému využívaniu Internetu. To, v ktorom konkrétnom denníku bude určitá spoločnosť inzerovať, závisí na jeho zameraní, resp. na tom, na aký typ inzercie sú čitatelia v tom ktorom denníku zvyknutí a čo očakávajú.

Inzercia v regionálnej tlači

Nezanedbateľným zdrojom inzerátov ponúkajúcich pracovné príležitosti na regionálnej úrovni sú miestne denníky alebo večerníky. Inzeruje tu pomerne veľká časť spoločností pôsobiacich lokálne v danom regióne či meste. Ak hľadáte zamestnanie v určitom konkrétnom regióne, tak nezabudnite, že i veľké celoštátne denníky vychádzajú v regionálnych mutáciách.

Niektoré denníky a večerníky vydávajú tento typ inzercie priebežne, iné naopak sústreďujú väčšiu časť ponuky voľných pracovných príležitostí do určitých dní. Pracovné príležitosti, najmä pre vyššie pozície, inzerujú aj niektoré týždenníky a odborné periodiká. Pre vedúce a manažérske pozície je však jednoznačne efektívnejšie obrátiť sa na špecializované agentúry.

Kontakty

I keď ste na to doteraz možno nepomysleli, niektorí ľudia okolo Vás možno vedia o voľných miestach alebo o miestach, ktorá sa v dohľadnej dobe uvoľnia. Urobte si zoznam všetkých kontaktov, ktoré máte, a zamyslite sa, ako by Vám jednotliví ľudia mohli pomôcť. Neobmedzujte sa pri tom len tých, o ktorých sa domnievate, že by Vám mohli ponúknuť nové zamestnanie. Váš zoznam by v takom prípade bol veľmi krátky. 
Okrem toho, ľudia, ktorých požiadate o prácu priamo, sa často krát automaticky uzavrú. Naopak tí, ktorých požiadate o pomoc a radu, často zareagujú pozitívne a ústretovo. Každý človek je rád, keď môže pomôcť; vadí mu však, keď od neho chcete niečo, čo nemôže urobiť a musí vás odmietnuť. Svoje prianie preto formulujte veľmi opatrne.

Majú Vaši známi svoje vlastné kontakty, poznajú niekoho, kto by Vám mohol poradiť alebo pomôcť? Poznajú niekoho vplyvného, pokiaľ ide o Vašu kariéru? Nezabudnite ich požiadať o dovolenie, než sa na nich pri jednaní odvoláte. Ak využijete niečí kontakt, nezabudnite mu to povedať, poďakujte mu a oceňte jeho pomoc.

Špecializované inštitúcie, personálne agentúry

Sledovanie informácií, ktorými disponujú špecializované agentúry, zaoberajúce sa sprostredkovaním práce, je veľmi efektívnou metódou a dôležitým aspektom pri Vašom hľadaní zamestnania. Inštitúcií a spoločností, ktoré Vám môžu pri hľadaní zamestnania pomôcť je mnoho, ale každá má svoje špecifiká a môže Vám pomôcť iným spôsobom:

 • Úrady práce majú k dispozícii pravidelne aktualizované informácie o voľných pracovných miestach. 
 • Personálne agentúry a spoločnosti poskytujúce cielené vyhľadávanie zamestnancov na vedúce alebo špecializované pozície (executive search) Vám pomôžu zorientovať sa na trhu práce, poskytnú potrebné rady a majú svojich klientov, pre ktorých hľadajú zamestnancov na konkrétne pozície. Určite sa na niektoré z nich obráťte. 
 • Miestne a regionálne úrady, oddelenie plánovania a rozvoja, Vám poskytnú informácie o spoločnostiach, ktoré chcú investovať vo Vašom regióne, alebo sa chystajú rozšíriť svoje aktivity.

Pripravte si zoznam organizácií, s ktorými by ste mali byť v pravidelnom kontakte.

Oslovenie zamestnávateľa

Ďalšou dôležitou súčasťou Vášho úsilia pri hľadaní vhodného zamestnania je priama komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi. Ak sa Vám podarí nájsť spoločnosti , u ktorých by sa s Vašimi schopnosťami, znalosťami a skúsenosťami mohli uplatniť, určite ich kontaktujte. Pokiaľ to neurobíte, nebudú o Vás vedieť. I keď možno momentálne žiadnu voľnú pozíciu nemajú, môžu sa na Vás obrátiť v budúcnosti.

Vytvárať si takéto kontakty je užitočné z mnohých dôvodov. I keď sa Vám, samozrejme, nepodarí doviesť každý kontakt až k získaniu zamestnania, môže Vás ten, koho ste oslovili, odporučiť niekomu inému. Okrem toho, každé jednanie s potenciálnym zamestnávateľom Vám umožňuje lepšie poznať trh práce.

Pri priamom oslovovaní potenciálneho zamestnávateľa odporúčame postupovať nasledujúcim spôsobom:

 • Zistite si potrebné kontakty na kľúčové osoby v spoločnosti, napr. na Internete (najmä manažér útvaru ľudských zdrojov, vedúci náboru u väčších spoločností alebo i riaditeľ u menších spoločností). 
 • Pošlite vybranej kontaktnej osobe životopis a krátky motivačný list so zdôraznením, prečo ste si vybrali práve ich spoločnosť. 
 • Uveďte, že z Vašej strany bude nasledovať ďalší kontakt.
 • Pokiaľ nedostanete odpoveď do dvoch týždňov, pozitívnym a nenásilným spôsobom sa informujete, ako bolo s Vašou ponukou naložené.