CZSKEN
Pre uchádzačov
Poradňa
Ako uspieť pri prijímacom pohovore

Ako uspieť pri prijímacom pohovore

Ak ste sa dostali na prijímací pohovor, tak si môžete gratulovať. Váš životopis zaujal. Teraz ale príde tá ťažšia časť. Musíte čo najlepšie využiť príležitosť, ktorá sa pred Vami otvorila.

Váš výkon u prijímacieho pohovoru bude významným faktorom, ktorý ovplyvní výsledok celého výberového riadenia. Navyše je obvyklé, že prijímací pohovor prebieha s viacerými pracovníkmi potencionálneho zamestnávateľa a vo viacerých kolách alebo formou assessment centra. Musíte sa naň dobre pripraviť.

Príprava

 • Koľko toho viete o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o miesto?
 • Ako dlho spoločnosť existuje?
 • Čím sa zaoberá? 
 • Koľko ľudí v nej pracuje?
 • Je v mieste svojho pôsobenia známa?
 • Písalo sa o nej v poslednej dobe v novinách? Získala veľkú zákazku? Znižovala počet svojich zamestnancov? Zmenila majiteľa?
 • Aké požiadavky kladie na svojich zamestnancov?
 • Predáva priamo do maloobchodnej siete alebo len špecializovaným odberateľom?
 • Viete, aké sú jej výrobky alebo služby?
 • Je súčasťou väčšej skupiny spoločností?
 • Miesto, ktoré je ponúkané je nové, alebo sa uvoľnilo? Ak sa uvoľnilo, tak prečo?
 • Existujú špecifické požiadavky, ktoré sú s ponúkaným miestom spojené?
 • Je možné získať ďalšie, detailnejšie informácie o profesijnej oblasti, o ktorú sa uchádzate? 
 • Pre koho budem pracovať a akí budú moji kolegovia?
 • Očakáva sa, že pred nástupom dostane úspešný kandidát špeciálnu prípravu?

Na tieto a mnohé ďalšie podobné otázky by ste mali poznať odpoveď. Informácií je veľa, len ich musíte nájsť. Všeobecne sa dá povedať, že o spoločnostiach obchodovaných na burzách sa dá zistiť viac (majú predpísanú informačnú povinnosť), než o tých ostatných. Čím väčšia a známejšia je spoločnosť, tím ľahšie potrebné informácie nájdete. Aké zdroje môžete využiť:

 • Informujte sa u svojho známeho, ktorý v spoločnosti pracuje. 
 • Vyhľadajte si informácie na Internete, v ekonomických rubrikách novín a v odborných časopisoch.
 • Obstarajte si poslednú výročnú správu.
 • Prezrite si budovy a ďalšie objekty, v ktorých spoločnosť sídli, dívajte sa na zamestnancov, keď prichádzajú a odchádzajú z práce, nechajte sa obslúžiť v ich obchodných miestach ako zákazník (potencionálny zákazník). Môže Vám to mnohé napovedať o zvykoch, kultúre slabých a silných stránkach spoločnosti .

Ak sa Vám nepodarí získať dopredu všetky potrebné informácie, snažte sa ich dozvedieť vhodnými otázkami v priebehu prijímacieho pohovoru.

Pred prijímacím pohovorom si zistite:

 • Ako sa dostanete na miesto kde sa pohovor koná?
 • Ako dlho Vám bude trvať cesta?
 • Či môžete prípadne niekde poblíž miesta konania prijímacieho pohovoru zaparkovať?

Ak je to možné, tak si svoj odhad overte v praxi, a to v pracovný deň. Pripravte sa, s trochou preháňania, na všetko, čo by Vás mohlo na poslednú chvíľu zaskočiť. Nezabudnite si kópiu svojho životopisu a poznámkový blok. Rozhodnite sa, čo si oblečiete a presvedčte sa, že všetko, čo budete potrebovať je vyžehlené a v dobrom stave. Majte tiež pripravený dáždnik – nikdy neviete, kedy Vás môže dážď prekvapiť. Uistite sa, že ste si zopakovali odpovede na najpravdepodobnejšie otázky.

Pripravte si tiež zoznam ľudí, ktorí o Vás môžu poskytnúť referencie. Mali by to byť Vaši nadriadení, kolegovia alebo úzko spolupracujúci ľudia z oboru.

Priebeh prijímacieho pohovoru

Do kancelárie alebo zasadacej miestnosti, v ktorej sa prijímací pohovor koná vstúpte sebavedomo a energicky. Nezabudnite, že prvý dojem si Váš partner zvyčajne urobí v priebehu prvých minút. Pred vstupom sa niekoľko krát zhlboka nadýchnite, pomôže Vám to získať sebaistotu. Usmievajte sa a naviažte očami kontakt s partnerom. Váš stisk pri podaní ruky musí byť pevný, ale nie kŕčovitý. Predstavte sa zreteľne a jasne, nešepkajte a nedívajte sa do zeme, ale do očí partnera. Nezabudnite na jedno anglické príslovie: “Nedostanete druhú možnosť urobiť prvý dojem“.

 Na vyzvanie sa posaďte. Môže sa stať, že pre Vás bude mať príslušný pracovník pripravené nie úplne najlepšie miesto na sedenie. Možno, že Vás posadia do veľmi nízkeho kresielka alebo na tuhú, ťažko pohyblivú stoličku a navyše proti oknu. Snažte sa pôsobiť nenútene a vyrovnajte sa s tým. Pokiaľ však budete cítiť, že Vám miesto z nejakého dôvodu vyložene nevyhovuje, požiadajte pokojne o iné. Seďte priamo a snažte sa pôsobiť pokojne a vyrovnane. Ponúknuté občerstvenie prijmite podľa Vašej chuti; že nepožiadate o panáka považujeme za samozrejmosť.

Po niekoľkých úvodných vetách spravidla začne samotný pohovor. Je možné, že si najprv vypočujte informácie o firme a pracovnej pozícii a až potom Vás podrobia otázkam. Niekedy je postup opačný. Otázky však budú podobné. Pripomeňme, že ste síce už urobili prvý dojem, ale ten je nutné buď podporiť, alebo v horšom prípade vyvrátiť (pokiaľ sa Vám úvod celkom nepodaril).

Hovorte s istotou v hlase a hľaďte priamo do očí. Odpovedať začnite, až keď pýtajúci sa dokončí otázku. Neprerušujte ho a neskáčte mu do reči. Nefajčite, ani keď Vám to ponúknu. Nikdy nehovorte hrubo ani dvojzmyselne. Nehádajte sa. Nikdy sa neospravedlňujte za vlastnú situáciu – to že ste nezamestnaní, vek, deti, nedostatok formálnej kvalifikácie. Pokiaľ niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie. Nepodvádzajte, boli by ste okamžite vyradení z výberového riadenia. Do tej doby, kým vám nie je príslušné miesto ponúknuté alebo sa Vás na to priamo neopýtali, nehovorte o takých veciach ako je plat, dovolenka, služobné auto a podobne. Využite každú ponuku pýtajúceho sa a opýtajte sa na veci, ktoré potrebujete a chcete vedieť:

 • Čo spoločnosť od človeka na danej pozícii očakáva?
 • Získajte informácie o všetkom, čo Vám nie je úplne jasné.
 • Informujte sa o možnostiach odbornej prípravy a vzdelávania.
 • Zaujímajte sa o potencionálny rast spoločnosti .
 • Získajte dostatok informácií potrebných pre to, aby ste sa v prípade, že Vám bude urobená ponuka, mohli rozhodnúť, či ju prijmete. 
 • V závere prijímacieho pohovoru vyjadrite svoj záujem o ponúkanú prácu a o spoločnosť ako takú.

Otázky, s ktorými sa môžete stretnúť pri prijímacom pohovore:

 • Čo viete o našej spoločnosti ?
 • Prečo sa podľa Vás venujeme týmto aktivitám?
 • Ako ste sa dozvedel o ponúkanej pozícii?
 • Čím môžete prispieť k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti ?
 • Povedzte nám niečo o Vašom súčasnom zamestnaní. 
 • Popíšte stručne Vašu doterajšiu kariéru.
 • Ako ste získali svoje súčasné zamestnanie?
 • Ako vo Vašom poslednom zamestnaní vyzeral bežný pracovná deň?
 • Čo Vás na Vašom poslednom zamestnaní uspokojovalo?
 • Čo Vás naopak neuspokojovalo?
 • Aké najväčšie úspechy ste vo svojom poslednom zamestnaní dosiahli?
 • Došlo vo Vašej kariére k nejakým zásadným zvratom?
 • Realizovali ste nejaké zmeny, ktoré významne ovplyvnili úspešnosť Vášho oddelenia/spoločnosti ?
 • Ako by Vás, podľa Vášho názoru, charakterizoval Váš posledný nadriadený a Vaši kolegovia?
 • Uveďte nejaké významné problémy, ktoré ste vo svojom poslednom zamestnaní museli riešiť a ako ste to urobili?
 • Ako Vás Vaše posledné zamestnanie pripravilo na prevzatie vyššej funkcie? 
 • Čo z Vášho predošlého zamestnania súvisí s prácou, o ktorú sa uchádzate? 
 • Ako hodnotíte spoločnosť, v ktorej ste naposledy pracovali? 
 • Ak by sme Vám ponúkli túto prácu, čo by to pre Vás znamenalo? 
 • Zodpovedá ponúkané miesto Vašim predstavám o rozvoji Vašej kariéry? 
 • Ste pozvaný na nejaké ďalšie prijímacie pohovory?
 • Prečo ste sa rozhodol študovať na vysokej škole?
 • Čo ovplyvnilo Vašu voľbu odboru?
 • Zaoberali ste sa na vysokej škole ešte nejakými inými aktivitami? 
 • Zastávali ste nejakú funkciu?
 • Prežili ste nejakú netradičnú dovolenku?
 • Ako štúdium na vysokej škole prispelo k Vášmu osobnému rozvoju?
 • Kde ste získal odbornú kvalifikáciu?
 • Uvažujete v budúcnosti o štúdiu?
 • Aké sú Vaše hlavné schopnosti a zručnosti? 
 • Aké sú Vaše nejväčšie slabé stránky?
 • Aké vlastnosti sú podľa Vás najdôležitejšie predpoklady pre prácu na pozícii, o ktorú sa uchádzate?
 • Aké máte pracovné a osobné ciele?
 • Čo chcete dosiahnuť za 2, 3, 5, 10 rokov? 
 • Ak by ste mohli niečo zmeniť na svojej doterajšej kariére, čo by to bolo? 
 • Čo očakávate od svojho potencionálneho zamestnávateľa? 
 • Obsahuje práca, o ktorú sa uchádzate, niečo, čo Vám chýbalo na minulom pracovisku? 
 • Aká je Vaša predstava o platovom ohodnotení? 
 • Očakávate okrem platu i nejaké ďalšie benefity? 
 • Prečo by sme mali zvažovať Vaše prijatie, ak uvážime, že nemáte dostatok skúseností s najnovším vývojom v odbore?
 • Prečo ste sa podľa Vás na Vašom poslednom pracovisku viac nepresadili?
 • Nemáte pocit, že ste vzhľadom k naším potrebám príliš úzko špecializovaný?
 • Prečo ste tak často striedali zamestnanie?
 • Prečo ste tak dlho zotrvávali vo svojom poslednom zamestnaní?
 • Prečo ste sa ocitli medzi tými, ktorých Vaša bývalá spoločnosť prepúšťala?
 • Čo ste robili v čase, keď ste neboli zamestnaný/-á?
 • Uchádzali by ste sa o toto miesto, keby ste nestratili prácu?
 • Môžete tento pohovor porovnať s inými, ktoré ste absolvovali?

Ak sa uchádzate o miesto v zahraničnej spoločnosti , alebo bude Vaše pozícia vyžadovať znalosť cudzieho jazyka, tak pravdepodobne pohovor alebo jeho časť prebehne cudzojazyčne. Preto sa vyplatí osviežiť si svoje znalosti, a prípadne si doplniť špecifické slovíčka vo Vašom odbore. Precvičte si i nahlas popis svojej doterajšej kariéry a odpovede na očakávané otázky.

Pripravte sa na to, že ak vo Vašom životopise budú nájdené určité medzery v rámci pracovnej kariéry, napríklad niekoľko vynechaných rokov, spýtajú sa Vás, čo ste robili v tejto dobe.

Tiež je možné, že prijímací pohovor zahrnie i základne testovanie Vašej odbornej alebo psychologickej spôsobilosti.

Nezabúdajte na to, že každý prijímací pohovor je iný a každý pýtajúci sa má odlišný štýl. Všetci ale majú rovnaký cieľ – získať istotu, že ten, s kým hovorí, je najvhodnejší kandidát na voľné miesto. Aby sa mohli rozhodnúť, budú Vám klásť mnoho otázok a budú očakávať, že i Vy sa budete pýtať.

Pri každom prijímacom pohovore príde doba, zvyčajne na konci, keď dostanete príležitosť sa opýtať na všetko, čo Vás zaujíma. Pracovník Vášho možného zamestnávateľa však pravdepodobne neocení otázky:

 • Aký plat ponúkate?
 • S akou dlhou dovolenkou môžem počítať?
 • Akú veľkú kanceláriu budem mať k dispozícii? Ako bude vybavená?
 • Aké služobné auto dostanem?

Akokoľvek sú tieto otázky pre Vás dôležité, schovajte si ich, až Vám bude miesto, o ktoré sa uchádzate skutočne ponúknuté. Miesto toho sa zamyslite nad tým, čo ešte chcete prebrať a doteraz ste na to nemali príležitosť. Potrebujete mať istotu, že ste pýtajúceho sa presvedčili, že sa na dané miesto naozaj hodíte. Ak si chcete niečo vyjasniť, alebo chcete niečo zdôrazniť, tak teraz máte príležitosť.

Po prijímacom pohovore

 Najneskôr druhý pracovný deň po prijímacom pohovore poďakujte písomne (e-mailom) pracovníkovi zamestnávateľa za čas, ktorý Vám pri pohovore venoval. Je to slušnosť a odlišuje Vás to.

 Po prijímacom pohovore je tiež potrebné, aby ste si pokojne sadli, najlepšie s odstupom niekoľkých hodín a zrekapitulovali si, ako priebeh vlastného pohovoru, tak aj ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na Vaše rozhodovanie. Venujte pozornosť i zdanlivým maličkostiam, môžu byť indikáciou oveľa závažnejších skutočností.

Už samotné pozvanie na prijímací pohovor a jeho forma Vám mnohé napovie. Ďalším dobrým zdrojom informácií je i miesto, v ktorom má spoločnosť sídlo. Nejde ani tak o to, či spoločnosť sídli v centre či na okraji mesta, ako skôr o to, že umiestnenie spoločnosti by malo zodpovedať aktivitám, ktoré vyvíja, predmetu činnosti, množstvu návštevníkov, i tomu, ako sa sama prezentuje napríklad v reklamných kampaniach. Všetko by malo byť v harmónii a rovnováhe.

Najviac postrehov však môžete nazbierať po vstupe do budovy spoločnosti . Privítal Vás niekto, usadil Vás, oznámil Vašu návštevu? Alebo ste zúfalo blúdili po chodbách? Aká je atmosféra v spoločnosti - dynamická alebo skôr pokojná až ospalá? Ako sa k sebe navzájom chovajú zamestnanci, ako sú oblečení? Ako sú veľké a vybavené kancelárie, aký je nábytok? Koľko zamestnancov obvykle sedí v jednej kancelárii alebo sú všetci umiestení v jednom priestore? Majú kancelárie dvere otvorené či zatvorené? Aké je usporiadanie v jednotlivých miestnostiach?

Veľmi cenným zdrojom informácií je samotný priebeh prijímacieho pohovoru.
V žiadnom prípade by rozhovor nemal byť monológom, a to ani Vašim ani Vášho partnera. Nemal by byť ani výsluchom. Pracovník, s ktorým hovoríte, by Vám mal predstaviť spoločnosť, jej aktivity a ciele. Podstatné je tiež to, na čo sa pracovník spoločnosti bude pýtať Vás. Mali by ste dostať otázky o všetkom podstatnom. Čím viac sa o Vás chcú dozvedieť, tým lepšie, pretože určite by u Vás nevzbudila dôveru spoločnosť, ktorá prijíma svojich zamestnancov bez toho, aby o nich čokoľvek vedela.

Ďalej by ste mali byť oboznámení s náplňou práce pozície, o ktorú sa uchádzate, hlavnými zodpovednosťami a právomocami. Celý priebeh pohovoru Vám môže ukázať, ako vážne spoločnosť pristupuje k výberu svojich zamestnancov a akým spôsobom sa prezentuje.

Viac kolový prijímací pohovor

Ak bol Váš prvý prijímací pohovor úspešný, môžete byť spokojní, ale celkom vyhraté zvyčajne ešte nemáte. Dostanete totiž pozvánku do ďalšieho kola pohovorov. Tie sa spravidla od prvého líšia. Dostávate v nich príležitosť stretnúť sa s ďalšími významnými ľuďmi v spoločnosti . Stretnutia sú zvyčajne krátke (i keď pravidlom to úplne nie je), môžu Vám pripadať ako formálne, ale bolo by hrubou chybou ich podceniť a nepripraviť sa na ne. Každý z týchto ľudí Vás totiž bude hodnotiť a vyjadrovať svoj názor na Vás.

Ak sa uchádzate o miesto v medzinárodnej spoločnosti, môže sa stať, že budete pozvaní na rozhovory do zahraničia. Buďte na to pripravení, rovnako ako na to, že môžete byť pozvaní na obed či na večeru.

 • Opýtajte sa na program ďalšieho kola prijímacieho pohovoru, na osoby, s ktorými sa stretnete, ich pozície a postavenie v spoločnosti , na miesto a dĺžku jednania, na podklady, ktoré si máte pripraviť aby Vás nič nezaskočilo. Venujte ešte viac času príprave a zisťovaní informácií o spoločnosti.
 • Na ďalšie kolo prijímacieho pohovoru si vezmite opäť so sebou svoj životopis a referencie, najlepšie v niekoľkých kópiách. Nikdy dopredu neviete, či sa stretnete s niekým, kto v pôvodnom programe stretnutia vôbec nebol. 
 • Ak cestujete do zahraničia, tak sa vždy informujte dopredu o zvláštnostiach krajiny, cenách, zvykoch v obchodnom styku, možnostiach ubytovania.
 • Ak ste pozvaní na obed či večeru, nechajte najprv objednať si svojich hostiteľov a až potom si vyberte jedlo v podobnej cenovej relácii. Objednávajte si pokiaľ možno jedlá, ktorá nie sú náročné na konzumáciu, nezabudnite, že budete musieť konverzovať. Tiež majte na pamäti, že nie ste na priateľskom obede s kamarátom, ale na prijímacom pohovore, i keď sa odohráva v reštaurácii. Vyhnite sa alkoholu. Nie je od veci zopakovať si dopredu zásady stolovania. V závere si vyjasnite otázku platenia. Vždy aspoň naznačte snahu zaplatiť svoju útratu. Pokiaľ ste svoju útratu neplatili, vždy za zaplatenie partnerovi poďakujte.
 • O priebehu ďalšieho kola prijímacieho pohovoru platí úplne všetko, čo už bolo napísané o kole prvom. Ak hovoríte s viacerými ľuďmi súčasne, udržujte priebežne očný kontakt so všetkými zúčastnenými. 
 • Buďte pripravení zareagovať na otázku, či pracovnú ponuku prijmete alebo nie a na diskusiu o podmienkach, výške platu a benefitoch. Ak to potrebujete, tak sa nebojte si vziať čas na rozmyslenie. Len nezabudnite dodržať termín, ktorý ste si určili.
 • Rovnako ako v prípade prvého kola prijímacieho pohovoru, napíšte druhý deň všetkým osobám, s ktorými ste hovorili, ďakovný list.
 • V prípade, že uplynie termín, ktorý si spoločnosť určila pre rozhodnutie a Vy nedostanete žiadnu správu, zavolajte a opýtajte se. 
 • V prípade, že dostanete od spoločnosti vyrozumenie, či už kladné alebo záporné, reagujte naň čo najskôr. I keď Vám spoločnosť oznámi, že ste neboli prijatí, je vhodné odpovedať písomne. V prípade, že ste boli prijatí a ste o tom vyrozumení písomne, je vhodné odpovedať tiež písomne.