CZSKEN
Pre uchádzačov
Poradňa
Prvé dni v zamestnaní

Prvé dni v zamestnaní

To, ako bude vyzerať Váš prvý deň a prvé dni na novom pracovisku, záleží viac na spoločnosti než na Vás. Väčšina spoločností má postup adaptácie nového zamestnanca popísaný, pripravený a vyskúšaný.

Obvykle prvý deň prebieha tak, že prídete do zamestnania, ste prijatý svojim nadriadeným, ktorý Vás prevedie po spoločnosti, predstaví Vás nielen kolegom na pracovisku, ale i ostatným zamestnancom či ďalším vedúcim, s ktorými prídete do styku. Váš nový nadriadený (prípadne zodpovedný zamestnanec útvaru ľudských zdrojov) Vás tiež zoznámi s harmonogramom adaptácie - časovým plánom, ktorý definuje akým spôsobom bude prebiehať Vaše zaškolenie. Niektoré spoločnosti využívajú tiež tzv. garanta adaptácie. Garantom by mal byť kolega, ktorý pomôže zamestnancovi nielen pri zoznamovaní s prostredím firmy, ale i s výkonom pracovných povinností (ukáže, ako a čo robiť). Okrem toho by sa Vám nadriadený mal v školiacom období venovať viac než je bežné u iných jeho podriadených.

V prípade niektorých pozícii spoločnosti tiež organizujú takzvané "koliesko", keď zamestnanec postupne spoznáva všetky súčasti a prevádzky spoločnosti . Táto rotácia jednotlivými prevádzkami umožní zamestnancovi spoznať spoločnosť, zoznámiť sa so zodpovednými pracovníkmi na jednotlivých úsekoch a uvedomiť si súvislosti, ktoré budú dôležité pri riešení pracovných úloh.

V prípade, že Váš nový zamestnávateľ nemá zavedený postup pre adaptáciu nových zamestnancov, môže byť nástup na nové miesto trochu komplikovanejší a pre Vás náročnejší.

V takom prípade sa Vám môže stať, že prídete prvý deň do zamestnania, hneď ste uvedení na pracovisko a začínate vykonávať svoju prácu bez toho, aby ste získali úvodné informácie, inštrukcie alebo aby ste boli zoznámení s kolegami. Nemáte ani znalosť procesov a postupov v spoločnosti, a napriek tomu sa od Vás očakáva, že budete podávať štandardný výkon. Tento prístup vedie k rozčarovaniu na obidvoch stranách a jeho dôsledkom môže byť až ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote.

Po nástupe do nového zamestnania sa Vám môže stať, že niektorí kolegovia sa budú chovať chladne a rezervovane. Býva to prirodzená reakcia, s ktorou Vy ani Vaše osobné vlastnosti nemajú nič spoločné. Môže to byť napríklad preto, že ste nastúpil za ich obľúbeného kolegu. Tiež nevedia, čo od Vás môžu očakávať. Iným dôvodom môže byť napríklad to, že Vás prijali na nové miesto s novou pracovnou náplňou, ktorú kolegovia konzervatívne z princípu spochybňujú. I bez týchto príčin je počiatočná rezervovanosť bežným fyziologickým chovaním kolektívu voči novému členovi. Časom, väčšinou po vzájomnom spoznaní sa, pominie táto rezervovanosť sama od seba.

V novej pozícii by ste mali pôsobiť iniciatívne, ale zároveň skromne. Niekedy je ťažké nájsť tú správnu rovnováhu medzi tým, čo viete a zároveň vyčkať, zoznámiť sa so situáciou vo firme a nechať si poradiť od kolegov. Neklaďte na seba príliš vysoké požiadavky hneď na začiatku. Vždy je lepšie príjemne prekvapiť, než si vystrieľať všetky náboje naraz a potom sklamať veľké očakávania. Nehovoriac o tom, že pokiaľ sa uvediete ako najväčší expert a suverén, niektorí Vaši spolupracovníci môžu s uspokojením zdôrazňovať i Vašu najmenšiu chybu.