CZSKEN
Pre uchádzačov
Nastupujete do prvého zamestnania

Nastupujete do prvého zamestnania

Ak vstupujete prvý krát do sveta práce, tak sa snažte tento okamih vnímať ako šancu dať smer celému svojmu ďalšiemu životu. V predošlých rokoch ste sa pripravovali na vstup do zamestnania a máte svoje predstavy o tom, čo chcete robiť. Hovorili ste možno s odborníkmi na riadenie kariéry i s mnohými potenciálnymi zamestnávateľmi – teraz sa ale musíte rozhodnúť.

Pri takomto mimoriadne významnom a komplikovanom rozhodovaní Vám môže pomôcť niekoľko jednoduchých otázok, ktoré Vám umožnia ujasniť si vlastné preferencie:

 • Ste pripravení vstúpiť do sveta práce alebo by ste sa mali radšej ešte lepšie pripraviť v ľubovoľnej forme denného štúdia?
 • Čo vlastne chcete a čo nechcete robiť?
 • Uprednostňujete veľkú korporáciu alebo menšiu dynamickú spoločnosť a prečo? 
 • Pre čo máte vzhľadom ku svojmu štúdiu a jeho výsledkom predpoklady?
 • Na čo máte schopnosti a zručnosti, vzdelanie alebo odbornú prípravu?
 • Čo si myslíte, že ste schopní a ochotní sa naučiť?
 • Aké možné oblasti zamestnania ste až doteraz zvažovali?

Nezabudnite byť realistickí a praktickí. Po absolvovaní vysokej školy poľnohospodárskej Vás len ťažko niekto príjme na pozíciu obchodného riaditeľa v telekomunikačnej spoločnosti.

 • V akom regióne chcete pracovať?

Opäť je na mieste uvažovať realisticky. Zatiaľ čo v niektorých miestach je nepochybne príjemné žiť, dopyt po jadrových fyzikoch je tam nulová.

 • Ste pripravení ďalej sa vzdelávať alebo inak pripravovať na svoju prácu? Vynikajúce výsledky na strednej alebo vysokej škole sú len začiatok a buďte pripravení na to, že si svoje znalosti budete musieť neustále doplňovať a rozširovať. 
 • Ste ochotní pristúpiť na kompromis, pokiaľ ide o nástupný plat s tým, že Váš ústupok Vám bude kompenzovaný možnosťou ďalšieho vzdelávania alebo inými výhodami?
 • Nezabúdajte ale, že v súčasnosti väčšina zamestnávateľov očakáva že sa zamestnanci budú sami podieľať na svojom ďalšom osobnom rozvoji.
 • Ktoré faktory ovplyvňujú Váš výber zamestnania a zamestnávateľa?
 • Ktoré organizácie ponúkajú z Vášho hľadiska zaujímavú kariéru?

Veľmi pozorne sa sústreďte na oblasť, v ktorej chcete pracovať a odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Aké sú hlavné požiadavky pre prijatie?
 • Akú kvalifikáciu alebo skúsenosti budete potrebovať?
 • Pomôže Vám k úspechu vyššia formálna kvalifikácia, alebo skôr skúsenosti a odborná kvalifikácia získaná v zamestnaní?

Čas a úsilie, ktoré vynaložíte ako na analýzu vlastných potrieb a potrieb potenciálneho zamestnávateľa vo Vami zvolenej oblasti, tak i na to, aby ste tieto potreby dokázali uspokojiť, sa Vám bohato vráti nielen na začiatku (v tom, že dané miesto získate), ale i v priebehu kariéry. Rýchlo sa rozhodnúť je ľahké. V dobe, keď pracovných príležitostí nie je nazvyš, to platí dvojnásobne. Zmeniť miesto je samozrejme možné a v súčasnosti i bežné, pretože zamestnanie na celý život je minulosť, ale keď investujete určité úsilie a čas do rozhodovania, Vaša kariéra sa bude rozvíjať jednoduchšie a s menšími problémami. Rozhodnutie, ktoré teraz urobíte, ovplyvní celý váš nasledujúci život. Stojí preto za to mu venovať potrebnú pozornosť a nejednať unáhlene a impulzívne.