CZSKEN

Pre klientov

Sme pracovná agentúra a personálno-konzultačná spoločnosť zabezpečujúca sprostredkovanie dočasných aj stálych zamestnaní a brigád. Našim zákazníkom poskytujeme kvalitné služby v oblasti dočasného prideľovania pracovníkov aj výbery zamestnancov na nižšie a stredné pracovné pozície. 

Ponúkame nasledujúce služby:

Pro-Temp Temporary

Služba Pro-Temp Temporary vychádza metodologicky zo služby Personálny Leasing. Na rozdiel od neho sa však jedná o vyhľadávanie a krátkodobé operatívne poskytovanie brigádnikov a zamestnancov na dočasnú výpomoc formou agentúrneho zamestnávania – „dočasné pridelenie“. V rámci tejto služby ponúkame krátkodobé práce a brigády pracovníkom bez akýchkoľvek obmedzení, ale tiež študentom, osobám na materskej/rodičovskej dovolenke aj osobám so zdravotným postihnutím.


Pro-Temp Personnel Leasing

Služba Pro-Temp Personnel Leasing alebo Personálny Leasing obsahuje vyhľadávanie na strednodobé aj dlhodobé poskytovanie zamestnancov formou agentúrneho zamestnávania – „dočasné pridelenie“. Variant tejto služby je tiež možnosť prevzatia kmeňových zamestnancov zákazníka a ich následné „dočasné pridelenie“ aj možnosť prevzatia dočasne prideleného zamestnanca do trvalého pracovného pomeru „Try & Hire“.


Pro-Temp Try & Hire

Služba Pro-Temp Try & Hire zahŕňa vyhľadávanie a poskytovanie zamestnancov k dôkladnému overeniu ich znalostí, schopností a zručností, prípadne zaškolenie, s následným nástupom vybraného zamestnanca do pracovného pomeru so spoločnosťou zákazníka.


Pro-Temp Recruitment

Služba Pro-Temp Recruitment je základnou náborovou službou slúžiacou k vyhľadávaniu vhodných pracovníkov na rôzne typy pozícií, počnúc asistentskými miestami, cez pozície špecialistov, až po nižší a stredný management, prostredníctvom výberu z databázy, inzercie na pracovných serveroch, špecializovaných internetových stránkach, v dennej tlači, a v HR zameraných periodikách.