CZSKEN
Pre klientov
Pro-Temp Temporary

Pro-Temp Temporary

Služba Pro-Temp Temporary vychádza metodologicky zo služby Personálny Leasing. Na rozdiel od neho sa však jedná o vyhľadávanie a krátkodobé operatívne poskytovanie brigádnikov a zamestnancov na dočasnú výpomoc formou agentúrneho zamestnávania – „dočasné pridelenie“. V rámci tejto služby ponúkame krátkodobé práce a brigády pracovníkom bez akýchkoľvek obmedzení, ale tiež študentom, osobám na materskej/rodičovskej dovolenke aj osobám so zdravotným postihnutím.

V rámci služby Pro-Temp Temporary ponúkame, v prípade vášho záujmu, možnosť prevzatia dočasne prideleného zamestnanca do trvalého pracovného pomeru tzn. „Try & Hire“.

Službu Pro-Temp Temporary je vhodné využívať najmä pri sezónnej, nárazovej a časovo ohraničenej potrebe rýchleho navýšenia kapacít.

Najčastejšie sa jedná o nasledujúce práce a činnosti:

Práca vo výrobe

 • Montážne a manipulačné robotnícke práce.
 • Robotníci na výrobných linkách, robotníci výroby
 • Operátory a obsluha strojov a zariadení.
 • Zvárači, zámočníci, obrábači, apod.

Administratívne práce

 • Sekretárske a asistentské práce.
 • Recepčné služby.
 • Fakturácia.
 • spracovanie pošty.

Veľtrh a výstavy

 • Roznášanie letákov a katalógov.
 • Prezentácia výrobkov a služieb.
 • Balenie propagačných materiálov a vzoriek.
 • Hostesky.
 • Obsluha info-stánkov.

Skladové a manipulačné práce

 • Skladníci a pomocní skladníci.
 • Vodiči vysokozdvižných vozíkov.
 • Manipulačné práce.
 • Triediči, baliči, viazači.

Práca v obchode a v turistickom priemysle

 • Pokladníci.
 • Pracovník inventúry
 • Pultový predaj.
 • Obsluha.
 • Umývanie riadov.
 • Chyžná.
 • Recepčný/á.
 • Čašníci a servírky.
 • Kuchári.
 • Tlmočnícke a prekladateľské služby.
 • Dopĺňanie tovaru.

Práca v call centrách, kontaktných centrách a centrách zdieľaných služieb, apod.

 • Telefónny operátor.
 • Telesales a telemarketing.
 • Zadávanie údajov do databázy.
 • Anketári.
 • Spracovatelia štatistík.

Sťahovanie a upratovacie práce

Bezpečnosť

 • Strážnik.
 • Pracovníci organizačných služieb.

Využitím služby Pro-Temp Temporary získavate predovšetkým nasledujúce výhody:

 • V každom okamihu máte presne toľko pracovných síl, koľko potrebujete.
 • Rýchlo vyriešite krátkodobý nedostatok zamestnancov (najmä na sezónne práce, urgentný dopyt a zákazky.
 • Môžete sa sústrediť na obsadenie kľúčových pozícií a pre administratívne a pomocné procesy využívať externých pracovníkov.
 • Môžete účinne znižovať svoje personálne a fixné náklady.
 • Môžete svoje potreby pracovných síl riešiť v časovom období hodín, maximálne niekoľko dní.
 • Vďaka flexibilite v získavaní pracovných síl budujete konkurenčnú výhodu, ktorú môžete využiť najmä v období časovo a ľudsky náročných zákaziek.
 • Eliminujete prípadné problémy s nutnosťou prepúšťať vlastných zamestnancov v okamihu, keď ich kapacita presahuje súčasné požiadavky.
 • Okamžite nahradíte dočasne prideleného zamestnanca, ktorý nespĺňa Vaše kvalitatívne a/alebo kvantitatívne kritéria.

Využitie služby Pro-Temp  Temporary zahrňuje najmä nasledujúce činnosti:

 • Vyhľadanie, výber a preverenie znalostí, skúseností a pracovných návykov dočasne pridelených zamestnancov. 
 • Preverenie bezúhonnosti vybraných dočasne pridelených zamestnancov. 
 • Zaškolenie dočasne pridelených zamestnancov s ohľadom na vykonávané práce.
 • Prípravu a aktualizáciu pracovných zmlúv, pokynov k dočasnému prideleniu, prípadne ďalších pracovno-právnych dokumentov, dočasne pridelených zamestnancov.
 • Založenie osobných zložiek dočasne pridelených zamestnancov.
 • Zabezpečenie vstupných aj periodických lekárskych prehliadok.
 • Základné preškolenie v oblasti BOZP a PO.
 • Zber a evidencia pracovných výkazov.
 • Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne pridelených zamestnancov – v prípade náhrad pri pracovnej neschopnosti.
 • Zabezpečenie výplat odškodnenia v prípade pracovných úrazov alebo choroby z povolania.
 • Vystavovanie potvrdenia dočasne pridelených zamestnancov pre úrad práce, banky, poisťovne či ďalšie inštitúcie. 
 • Zabezpečenie náhrady pracovníkov v prípade pracovnej neschopnosti či fluktuácii a to aj v prípade náhrad za kmeňových zamestnancov.
 • Priebežné monitorovanie výkonu, pracovných vzťahov a ďalších aspektov dočasného pridelenia a poskytovania spätnej väzby.
 • Pravidelný reporting v intervaloch podľa Vašich požiadaviek.
 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy na základe Vami vyhotovenej dochádzky (výpočet mesačných, hodinových, úkolových miezd, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – DoPČ a DoVP výpočet dávok nemocenského poistenia, uplatnenia zliav na dani, apod.). 
 • Zabezpečenie výplaty miezd a zákonných odvodov na sociálnu a zdravotnú poisťovňu.
 • Rozúčtovanie a rozčlenenie miezd podľa konkrétnych požiadaviek (na strediská, zákazky, pobočky, apod.)
 • Vyhotovenie mesačných prehľadov pre účely SP a ZP.
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu.
 • Spracovanie Evidenčných listov dôchodkového poistenia.

K vyhľadávaniu vhodných kandidátov pre dočasné pridelenie využívame najmä:

 • Vlastné databázy obsahujúce kandidátov z rôznych odborov a lokalít.
 • Databáza našej materskej spoločnosti a spoločnosti v rámci skupiny.
 • Špecializovanú inzerciu v elektronických aj tlačových médiách.
 • Spoluprácu so školami a ďalšími vzdelávacími zariadeniami.

Každý z kandidátov prechádza pohovorom v našej spoločnosti a overením jeho schopností a zručností. V prípade požiadaviek robíme tiež hlbšie preverenie a testovanie, napr. manuálna zručnosť, jemná motorika, apod. (najmä pre prácu vo výrobných spoločnostiach), komunikačné zručnosti, zodpovednosť, (napr. pre prácu v kontaktných centrách), jazykové znalosti (napr. pre prácu v cestovnom ruchu) a ďalšie. 

Pri dočasnom pridelení zamestnancov získavate, okrem manažéra kvality a Key Account Managera/konzultanta, taktiež koordinátora zákazky (prípadne tím koordinátorov, ktorý môže pracovať aj v zmenách podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a potrieb), ktorý zabezpečuje všetku komunikáciu s dočasne pridelenými zamestnancami aj riešenia všetkých personálnych, administratívnych a pracovno-právnych otázok. Koordinátor zákazky tiež dohliada na vyhľadávanie a nábor zamestnancov, ich prípadné ubytovanie a/alebo dopravu, zapracovanie, zvyšovanie kvalifikácie alebo prípadnú náhradu. Je zodpovedný za komunikáciu so všetkými zodpovednými útvarmi zákazníka.

V závislosti na veľkosti zákazky, Vašich potrebách a požiadavkách Vám koordinátor zákazky môže byť k dispozícii:

 • trvale,
 • vo vybraných dňoch či hodinách,
 • na vyžiadanie,

a to buď priamo na Vašom pracovisku „on-site“, na našej pobočke či prostredníctvom nášho mobilného pracoviska.   

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.

Meno *
Email *
Telefón *
Správa *
Opíšte kód *
Kontrolný kód

Chcem iný obrázok!