CZSKEN
Pre uchádzačov
Poradňa
Ako sa starať o svoj image

Ako sa starať o svoj image

Osobný image je jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú postup v spoločnosti i uplatnenie mimo jej organizačný rámec. Usilovná a svedomitá práce, spoľahlivosť a včasné plnenie povinností samy o sebe nezaručujú úspešnú kariéru. Dobrá práca je to, za čo ste platení. Ako ďaleko to dotiahnete a ako úspešní budete, o tom rozhoduje tiež osobný image a to, ako viditeľní v organizácii budete. Zodpovední za svoju kariéru ste Vy, nie spoločnosť, v ktorej pracujete. Dynamická a úspešná spoločnosť umožní svojim zamestnancom prejaviť svoje schopnosti a nadanie. Je ale len Vás, ako konkrétne podmienky využijete.

Pokiaľ získate žiaduci profesionálny image, doplníte svoj životopis a zoznam dosiahnutých úspechov o faktor, ktorý podporí to, čo o Vás hovoria písomné materiály. Existuje mnoho dôvodov, prečo je osobný image tak významný pre rozvoj kariéry:

 • Osobný štýl ovplyvňuje rozhodovanie ľudí, ktorí majú na Váš postup vplyv.
 • Všetci ľudia do určitej miery veria tomu čo vidia.
 • Všeobecne majú ľudia málo času a spoliehajú sa na prvý dojem.
 • O úspechu si rozhoduje každý sám a dosiahnuť ho vyžaduje, aby sa každý choval ako vyslanec svojej profesie a spoločnosti.
 • Váš osobný štýl Vás odlišuje od ostatných.

Ako už bolo zmienené, osobný štýl a jeho pôsobenie na ľudí je jedným z dôležitých faktorov Vašej kariéry. To, ako docieľujete požadované výsledky, ako sa obliekate, ako sa chováte k druhým ľuďom, Váš vzťah ku kolegom a zákazníkom ovplyvňujú Váš postup v spoločnosti i mimo nej.

 • Schopný finančný riaditeľ je dôležitý pre každú spoločnosť. Jeho neschopnosť jednoducho a zrozumiteľne artikulovať svoje odporúčania však môže jeho prínos podstatne znehodnotiť. 
 • Povesť človeka s diskriminačným prístupom ku svojim podriadeným môže významne zabrzdiť Váš postup a to i vtedy, ak sú vaše výsledky vynikajúce. Manažérske pozície sú totiž spojené nielen so zodpovednosťou za dosahované výsledky, ale tiež za riadenie ľudí. 
 • Byť vynikajúcim manažérom i odborníkom vo svojom odbore Vám môže byť málo platné, pokiaľ nedbáte o svoj vzhľad, o odev a o svoju hygienu. Ľudia sa totiž budú kontaktu s Vami pravdepodobne vyhýbať.

Schopnosť robiť svoju prácu dobre Vám možno zaistí dlhodobé zamestnanie (I keď ani to nie je isté), na postup v spoločnosti to však obvykle nestačí. Vo väčšine odborov 75% toho, čo robíte, reprezentuje určité povinnosti a zodpovednosti, zatiaľ čo 25% je vecou Vášho osobného štýlu. Schopnosť zdôrazniť týchto 25% je cestou k tomu, aby ste sa lepšie presadili.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako Váš osobný štýl, poznanie samého seba a kultúry Vašej spoločnosti ovplyvňuje Vaše profesionálne vystupovanie, motiváciu, a ako môže naopak negatívne ovplyvňovať dosiahnutie Vašich úspechov.

Ak chcete byť úspešný, potrebujete mať v porovnaní s ostatnými “niečo viac” - osobný štýl, image a charizma. Tými musíte svojim kolegom, zákazníkom i konkurentom dávať najavo, kto ste, o čo sa usilujete, čo rešpektujete a akými pravidlami sa riadite Vy i Vaša spoločnosť. Tieto informácie musíte účinne a nepretržite dávať všetkým a každý deň svojej profesionálnej kariéry, bez toho, aby ste pritom ustupovali zo svojich zásad, strácali svoju identitu alebo zmysel pre humor.

Reakcie na Váš image a osobný štýl sa budú líšiť na rôznych miestach a v rôznych fázach Vašej pracovnej kariéry. Osobný štýl by mal čo najviac zodpovedať charakteru spoločnosti , v ktorej pracujete. Dobre zavedená účtovnícka firma sa bude pravdepodobne orientovať na konzervatívny štýl, zodpovedajúci tradičným zákazníkom, ktorí tvoria základ jej klientely. Tento firemný stereotyp môže narušiť prinajlepšom tak marketingový manažér - prípadný kreatívny, okázalý štýl je v jeho prípade prijateľný vzhľadom k obchodnej a reprezentatívnej úlohe, ktorú má.

Súlad Vášho osobného štýlu a spoločnosti, v ktorej pracujete.
Každá práca zahrňuje dve pomerne odlišné zložky: „ vystúpenie na scéne “ a „ neviditeľnú drinu za javiskom“. Napriek tomu nemôže jedna bez druhej existovať. Zatiaľ čo laboratórny výskum patrí k tej menej viditeľnej časti, prezentácia jeho výsledkov interným alebo externým klientom je ústredná a viditeľná rola. Viete, čomu dávate prednosť? Každá z týchto dvoch zložiek, akokoľvek sa odlišujú, vyžaduje súlad osobného štýlu, cieľov, ambícií na jednej strane, a štýlu spoločnosti, jej politiky a možností, ktoré Vám poskytuje na strane druhej.

Význam osobného štýlu najlepšie oceníte, keď si uvedomíte, že každý človek má určitý image. Osobný image je obraz každého z nás. Nie je možné nemať ho. Bez ohľadu na to, či ste s ním spokojní alebo nie, druhí vidia vždy to, čo ste sa sami rozhodli ukázať im. Jedná sa o kombináciu nemenných a premenlivých faktorov. Zatiaľ čo fyzické črty a temperament sú geneticky založené a do istej miery nemenné, napríklad spôsob chôdze, sedenie, držanie tela, je možné v rámci konkrétnych podmienok a temperamentu ovplyvniť tréningom. To, ako sa obliekate, je v prvej rade výsledkom osobného rozhodnutia a voľby.

Nehoda, úraz, choroba alebo nepretržité pôsobenie určitých faktorov môžu samozrejme zmeniť stav existujúci na počiatku života. V rámci týchto obmedzení môže ale každý rozhodovať o tom, ako bude vyzerať. Výsledok tohto rozhodnutia prezradzuje, za koho sa považujete, čo chcete, či čomu veríte. Pretože nemôžete nikomu zabrániť vyložiť si tak alebo onak Váš vzhľad, mali by ste sa snažiť vyvolať dojem, ktorým chcete pôsobiť.

Váš osobný image je obraz, ktorý propaguje to, čo je vo vnútri. Nemali by ste pritom zabudnúť, že súčasťou image je i prísľub, že to, čo je inzerované – zručnosti, kompetencie a hodnoty, bude také poskytnuto. Zamyslite sa preto, čo chcete touto cestou ostatným oznámiť a čo im chcete súčasne ponúknuť. Každý človek je niečím charakteristický, v jeho osobnosti existuje niečo, čo ho odlišuje od ostatných a podľa čoho je možné ho rozpoznať. Toto „niečo“ by malo byť zrejmé z jeho osobného štýlu.

Pokiaľ Váš osobný štýl nie je v súlade so štýlom Vašej spoločnosti , môže sa to negatívne premietnuť do Vášho pôsobenia a postupu. Napríklad, aké je na Vašom pracovisku normou nosenie tmavého konvenčného obleku, ale jeho nosenie vo Vás vyvoláva pocit, že to obmedzuje Vaše spoločenské kontakty alebo kreativitu, je nutné zvážiť cenu možného kompromisu.

Získaný a vyžadovaný image

Ľudia si často vytvárajú mienku o druhých bez toho, aby ich videli alebo stretli sa s nimi, len na základe toho, čo o nich počuli ale bo sa inak dozvedeli od iných ľudí. Tieto predstavy často vychádzajú z toho, čo si dotyčný myslí o určitej profesii, spoločnosti alebo oddelenie. Prenesené na konkrétne podmienky môžu tieto predstavy vyzerať napríklad takto: „v útvare predaja je každý zvyknutý robiť si čo chce, nie je tam žiadny poriadok a nedá sa s nimi spolupracovať“.

Svoju povesť, bez ohľadu na to či už zodpovedá skutočnosti alebo nie, môžete využiť vo svoj prospech. Predstavte si, že Vás ostatní považujú za človeka, ktorý mimoriadne dbá na úroveň predkladaných správ. Materiály, ktoré budete dostávať, budú s najväčšou pravdepodobnosťou vypracované dôkladnejšie, ako keby ste túto povesť nemali. Konzultant, ktorého predchádza povesť drahého, ale vynikajúceho odborníka, môže očakávať, že klienti, ktorí ho oslovia, sú ochotní a pripravení platiť za jeho služby viac ako je obvyklé.

Niektoré profesie a odbory „vyžadujú“ určitý image. Atómový vedec nemôže nepoužívať špeciálny ochranný odev, policajt musí mať predpísanú uniformu, bankár by mal pôsobiť seriózne a dôstojne. Aký image sa očakáva vo Vašej spoločnosti a vo vašom odbore? Aký image očakávajú ľudia mimo Vašej spoločnosti, zákazníci, partneri, konkurenti? Zďaleka nie všetky organizácie majú jasne definovaný svoj image. V mnohých z nich nie je stanovený určitý štýl obliekania zamestnancov. I tam, kde neexistuje formálny predpis týkajúci sa oblečenia, je ale zvyčajne možné určiť, čo je v rámci kultúry spoločnosti prijateľné a čo už ne. Ak nechcete v tomto smere robiť chyby, snažte sa čo najpozornejšie zachytiť image úspešných a rešpektovaných ľudí vo Vašej spoločnosti alebo vo Vašom odbore. Zamyslite sa nad tým, či môžete tento štýl dosiahnuť a či budete musieť urobiť nejaké kompromisy. V spoločnostiach, v ktorých sa image nevenuje pozornosť, môže tento stav vyvolávať u niektorých zamestnancov frustráciu a pocit, že nie sú na správnom mieste a môžu sa rozhodnúť odísť pracovať do inej spoločnosti , ktorá má jasne definované črty, s ktorými sa môžu stotožniť.

Zložky osobného image

V každom okamihu Vašej kariéry sa od Vás očakáva, že budete využívať všetky svoje odborné schopnosti s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Za to ste platení. Na svojej ceste za lepším postavením alebo miestom, po ktorom túžite, musíte dať zreteľne najavo, že najvhodnejším a celkom prirodzeným kandidátom ste Vy. Predviesť schopnosti, ktoré sú pre ono pracovné miesto nevyhnutné nestačí. Z hľadiska kariéry sú ale image a schopnosti byť videný oveľa dôležitejšie než pracovné schopnosti. Všetky osobné kvality podieľajúce sa na vytváraní image sú vzájomne prepojené a spoločne vytvárajú celok, ktorý sa môže presadiť.

Pri práci sa obklopujete jednak nevyhnutnými pomôckami, bez ktorých by ste danú prácu nemohli vykonávať, jednak voliteľnými rekvizitami a doplnkami, ktoré prispievajú k upevneniu Vašej pozície v spoločnosti, statusu a vlastného hodnotenia. Vaše zvyky, spôsob telefonovania, štýl písomného prejavu pomáhajú vytvárať Váš osobný image. Ako a kam cestujete, s ktorými ľuďmi sa stýkate, sú faktory ovplyvňujúce Vašu povesť a profesionálny image. Bez ohľadu na to, či ich využívate vedome alebo nie, stávajú sa súčasťou Vášho osobného štýlu, a to i vtedy, keď ich nemôžete nijak ovplyvniť.

Rekvizity. Rekvizity súčasného úspešného podnikateľa či manžéra, ako je auto, mobilný telefón či notebook symbolicky vyjadrujú nedostatok času, naliehavosť úloh, materiálny úspech i určitú zdravú dávku sebavedomia. Profesionál by mal mať jasno v tom, čo skutočne potrebuje pre svoju prácu a čo priaznivo ovplyvňuje jeho image a mal by používať len to, čo splňuje obidve požiadavky.

Doplnky. Niektoré spoločnosti v snahe o posilnenie vlastnej identity a odlíšenia sa od druhých používajú vlastné písacie pomôcky, zápisníky, diáre, spisové dosky a ďalšie drobné predmet. Ak nie sú dostatočne kvalitné, môžu tieto osobné a firemné doplny zničiť i dlho budovaný firemný image. Pre hodinky, kabelky, diplomatky a perá voľte klasický štýl v najlepšej kvalite, ktorú si môžete dovoliť. Vaša voľba bude, samozrejme, ovplyvnená Vašim vkusom, ale mala by odrážať skôr Vaše ciele než súčasný stav.

Telefonovanie. Dojem, ktorý o Vás získa človek, s ktorým hovoríte, dočasne nahradzuje vizuálny image. Rešpekt vzbudíte, keď budete telefonovať jasne, zrozumiteľne a s potrebnou sebadôverou. Telefonujte skutočne len vtedy, keď máte dôvod. Podstatu vec si písomne zhrňte do niekoľkých prehľadných bodov a hovor zbytočne nepredlžujte. Obmedzte na minimum rušivé zvuky a nerozprávajte sa v priebehu hovoru s ďalšími ľuďmi. Ak volá niekto Vám, nenechajte telefón zbytočne dlho vyzváňať. Každý hovor ukončite pozitívne, a to i vtedy, keď bol trochu vzrušený a konfliktný.

Etiketa. Vaše dobré spôsoby môžu zostať nepovšimnuté, zlé si však bude pamätať každý. Dobré spôsoby je možné definovať ako citlivé, obratné rešpektovanie záujmov a potrieb druhých pri súčasnom uspokojovaní svojich vlastných. Image človeka s dobrými spôsobmi získate, ak budete:

 • Rešpektovať čas, priestor, súkromie a priority svojich kolegov a obchodných partnerov.
 • Rešpektovať pravidlo rovnakých šancí pre všetkých.
 • Jednať asertívne, ale nie agresívne.
 • Vyhýbať sa ohováraniu druhých.
 • Uplatňovať všeobecné prejavy slušnosti a zdvorilosti.

Dokumenty. Získajte povesť človeka (pokiaľ ju už nemáte), ktorý vypracováva jasné, presné a výstižné dokumenty. Každá správa alebo dokument, ktoré vyjdú z Vašich rúk, Vás reprezentujú.

Cestovanie. Svoj profesionálny image si udržujte i na cestách. Nikdy neviete, s kým sa stretnete a vhodné oblečenie Vám obvykle zaručí i lepšie služby. Snažte sa:

 • Rezervovať si miesto, kedykoľvek je to možné.
 • Cestovať pokiaľ možno prvou triedou (zaistíte si tak nerušenú cestu a možnosť pracovať alebo sa pripraviť na nadchádzajúce jednanie).
 • Investovať do pohodlia, ktoré Vám umožní podávať profesionálny výkon.
 • Ak je to nutné, financovať si potrebný status a bezpečnosť sami.

Miesta. Za koho sa považujete a aké sú Vaše ambície, dávate najavo i tým, ako vyzerá Vaša kancelária, tým, kde sa stravujete, ako a kam cestujete, akých klubov alebo združení ste členom a pod. Všetky tieto faktory ovplyvňujú vnímanie Vášho profesionálneho statusu ostatnými ľuďmi. Kancelária vo väčšine prípadov nie je to najlepšie na výrazné vyjadrenie osobnosti a presadzovať tu svoje preferencie sa nemusí vyplatiť. Väčšina ľudí tu ocení skôr komformný prístup s ľahkým nádychom osobnej interpretácie než okázalú výzdobu a vzhľad.

Ľudia. Koho poznáte, s kým ste vídaní, koho zamestnávate sú ďalšie faktory rozširujúce Váš image.