CZSKEN
Pre uchádzačov
Poradňa
Vraciate sa do zamestnania

Vraciate sa do zamestnania

Prestali ste na nejakú dobu pracovať? Nech už Vás k tomu viedlo čokoľvek – opatera člena rodiny, študijné voľno, pobyt v zahraničí, dlhodobá choroba alebo pomoc príbuzným – zistíte, že život nečakal a musíte mnoho doháňať. Aký Váš návrat do sveta práce bude a ako k nemu budete musieť pristúpiť, závisí nielen na oblasti, v ktorej ste pracovali alebo chcete nájsť uplatnenie, ale najmä na Vás samých.

V niektorých odboroch (informačné technológie, telekomunikácie apod.) stačí jeden rok, mnoho krát i len niekoľko mesiacov, na to, aby ste stratili kontakt s vývojom. V účtovníctve, financiách a v práve sa po roku môžete stretnúť s úplne novými právnymi a regulačnými požiadavkami, s novým účtovníckym softwarom alebo s novými účtovníckymi a daňovými postupmi.

I keď ste pracovali na menej špecializovanej úrovni alebo na manažérskej pozícii, môžete byť ľahko prekvapení zmenou spôsobu vedenia, procesným riadením, zmenenými podmienkami na trhu alebo zmenou stratégie Vašej spoločnosti.

Ak chcete pri návrate do zamestnania uspieť, tak nesmiete zanedbať „prieskum terénu“ a zodpovedať si nasledujúce otázky:

  • Akým smerom sa Váš odbor posunul v poslednej dobe?
  • Akými zmenami Váš odbor prechádza alebo bude v najbližšej dobe prechádzať?
  • Akým spôsobom sa zmenila technológia a legislatíva vo Vašom odvetví?
  • Čo Váš pôvodný alebo nový potenciálny zamestnávateľ potrebuje?
  • Splňujete tieto nové požiadavky?
  • Potrebujete rekvalifikáciu alebo doplniť si znalosti?
  • Dokážete sa sami pripraviť tak, aby ste vo Vami zvolenom odboru boli na úrovni doby a dokázali uspokojiť požiadavky a potreby zamestnávateľa?

Vstúpiť na trh práce bez analýzy súčasnej situácie na trhu, svojich znalostí, schopností a zodpovedajúcej prípravy i bez toho, aby ste identifikovali potreby potenciálneho zamestnávateľa a vyhodnotili, čo reálne môžete ponúknuť, je rizikom, ktoré sa Vám nemusí vyplatiť.

Čas, ktorý venujete tomu, aby ste na štartovacej čiare stáli pripravení na všetko, čo môže ovplyvniť Vaše prijatie, je investícia podmieňujúca Váš konečný úspech. Veľmi Vám môžu pomôcť najmä Vaši bývalí kolegovia, profesionálne organizácie, internet a odborná literatúra.