CZSKEN

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Zmena bankového spojenia spoločnosti Pro-Temp.pdf 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č. 112910/B.

D&B DUNS číslo: 495690502

Datová schránka: E0006182758

Bankové spojenie:

Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2946069518/1100
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4606 9518
SWIFT: TATRSKBX


Staré bankové spojenie:

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4023581520/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0040 2358 1520
SWIFT: CEKOSKBX